Kvalita a spolehlivost


Ceník

Cena služeb závisí na rozsahu, množství a složitosti práce i na úrovni připra-  vených podkladů k zaúčtování či zpracování jednotlivých druhů daňových přiznání.

Základní ceny jednotlivých druhů služeb :

- vedení daňové evidence                        - od 1 000 Kč/měsíc

- vedení účetnictví                                  - od 1 500 Kč/měsíc

 

U služeb vedení daňové evidence a vedení účetnictví lze cenu sjednat měsíčním paušálem  ( při  relativně  stejném  množství  dokladů k zaúčtování )  nebo dle skutečného množství  zaúčtovaných dokladů.

 

Mzdová a personální agenda            

- od 325 Kč za 1 pracovní poměr měsíčně (organizace státní správy)

- od 280 Kč za 1 pracovní poměr měsíčně (ostatní organizace) - cena je závislá dle počtu pracovních poměrů

 

- přiznání k dani z příjmů fyzických osob - od 500 Kč (dle složitosti)

- přiznání k dani z přijmů právnických osob - od 1500 Kč (dle složitosti)

- účetní závěrka daňové evidence - od 1 000 Kč (dle složitosti)

- účetní závěrka podvojného účetnictví - od 3 000 Kč (dle složitosti)

- příloha k účetní závěrce - od 1 000 Kč (dle složitosti)

- přiznání k dani z přídané hodnoty - od 500 Kč (dle složitosti)

- kontrolní hlášení - od 500 Kč (dle složitosti)

- souhrnné hlášení - od 300 kč (dle složitosti)

- ekonomické poradenství - 450  Kč/hod.