Kvalita a spolehlivost


ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA, DANĚ - VRCHLABÍ, ŠPINDLERŮV MLÝN, OKRES TRUTNOV, OKRES SEMILY

 

Vážení zákazníci,

 

určitě žádný podnikatel neprovozuje svoji činnost proto, aby vedl účetnictví či daňovou evidenci. Je to však povinnost daná příslušnými zákony, vyhláškami, nařízeními, které ať se nám to líbí či nikoliv, jsme povinni dodržovat. Za více jak čtvrtstoletí své praxe jsem potkal řadu podnikatelů, kteří tuto oblast brali na lehkou váhu, jako zátěž a zbytečně vyhozené peníze. Až do kontroly příslušných úřadů. Mnozí až v tento okamžik pochopili, že neplnění povinností v této oblasti související s jejich podnikáním, může být velmi drahé a v některých příipadech dokonce i likvidační.

 

Velmi si vážím každého, kdo má tu odvahu a začne podníkat, ať v malém či větším rozsahu. Stoprocentní zodpovědnost za výsledky své práce a v řadě případů i za své zaměstnance, je nesmírně náročná po všech stránkách. Proto je velmi bolestivé zbytečně odevzdávat státu vice než na co má dle platné legislativy opravdu nárok.

 

Proto se celé roky poctivě snažím svým klientům uvolnit ruce pro jejich vlastní podnikatelskou činnost, provést je tou složitou džunglí daňových a účetních předpisů s tím, že se nemusí obávat kontrol ze strany finančních úřadů. Výsledek má práce se však vždy odvíjí od základního přístupu podnikatele k vedení účetnictví (daňové evidence).

 

Mnou nabízené služby poskytuji od roku 1993 a za toto období jsem získal velké množství zkušeností s různými typy  podnikatelských  subjektů či  organizacemi státní správy. Nejvíce   jsem  se  v  minulosti  pohyboval  v oblasti cestovního ruchu (hotely, restaurace, směnárny, penziony apod.)

 

Předtím, než jsem se rozhodl pracovat zcela samostatně jako OSVČ, jsem sbíral od roku 1985 zkušenosti v ústředních orgánech státní správy ( např.  Ministerstvo  financí  1990-1992) ,  dále  jako  náměstek   pro  ekonomiku mateřské společnosti holdingové organizace (1993), či úvěrový  pracovník v bance.

 

V současné době době poskytuji zejména tyto služby :

 

- vedení účetnictví

- vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)

- zpracování mezd, vedení mzdové a personální agendy

- zpracování účetní závěrky

- zpracování závěrky daňové evidence

- zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) včetně kontrolního hlášení

- zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob

- zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob

- zpracování přiznání k dani silniční

Služby jsou poskytovány v provozovně ve Vrchlabí především pro klienty z regionu a  okolních měst jako je Špindlerův Mlýn, Hostinné, Trutnov, Rudník, Semily apod.